dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN

Jestem doktorem habilitowanym w zakresie filozofii, zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (można się ze mną skontaktować osobiście na dyżurach w poniedziałki, godzina 11.00-13.00, pokój 231, Zakład Logiki i Kognitywistyki).

Obecnie realizuję 5-letni grant zespołowy Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności (finansowany z NCN z programu SONATA BIS w latach 2015-2020).

Moją rozprawą habilitacyjną była książka wydana w wydawnictwie MIT Press Explaining the Computational Mind (2013). Za rozprawę otrzymałem nagrodę w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznawaną co trzy lata przez Wydział I PAN, a także nagrodę Narodowego Centrum Nauki w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w roku 2014. W roku 2016 International Association for Computers and Philosophy przyznało mi nagrodę im. Herberta A. Simona za wkład w prace nad podstawami neuronauki obliczeniowej.

Jestem również redaktorem czasopisma „European Journal for the Philosophy of Science” (IF=0,818), zastępcą redaktora naczelnego pisma „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, a także redaktorem w piśmie „Paladyn. Journal of Behavioral Robotics”. Należę do rad naukowych czasopism „Avant”, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” oraz „Philosophical Alternatives”.

W 2016 roku zostałem ekspertem ds. filozofii i ich rozpowszechniania Komitetu Nauk Filozoficznych przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.

W stycznia 2009 do stycznia 2016 byłem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki i pełniłem obowiązki sekretarza tego towarzystwa. W styczniu 2016 zostałem członkiem Komisji Rewizyjnej.

Od 2005 do 2011 roku pełniłem obowiązki członka zarządu Ośrodka Badań Filozoficznych.
Pełna i najbardziej aktualna wersja mojego CV znajduje się na serwerze systemu Zotero (polecam ten program do zarządzania literaturą naukową!).

Strona domowa: http://marcinmilkowski.pl