dr Paweł Gładziejewski (UMK)

Dr Paweł Gładziejewski jest filozofem i kognitywistą, adiunktem w Instytucie Filozofii UMK. Zajmuje się naturą percepcji i reprezentacji umysłowych oraz związkami pomiędzy tożsamością a pamięcią epizodyczną. Szczególnie interesuje go idea, że umysł jest systemem konstruującym wewnętrzne modele-surogaty środowiska zewnętrznego oraz własnego ciała. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Fulbrighta. Jest autorem książki „Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych” oraz licznych publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w czasopismach Synthese, Biology & Philosophy, Philosophical Psychology.