III Białostockie Forum Kognitywistyczne

 

Informacja ogólna || Szczegółowy harmonogram wydarzenia || Zgłoś udział czynny ||  Reszta informacji

Białostockie Forum Kognitywistyczne to konferencja naukowa stworzona z myślą zarówno o doświadczonych badaczach, jak i aktywnie działających naukowo studentach i doktorantach zajmujących się dyscyplinami wchodzącymi w skład szeroko rozumianej kognitywistyki: neuronaukami, psychologią poznawczą, filozofią umysłu, językoznawstwem, komunikacją i innymi.

Opis wydarzenia:

Jest to trzecia edycja konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy studentów białostockiej kognitywistyki skupionych w Kole Naukowym Kognitywistów Uniwersytetu w Białymstoku. Łączy się z IV Tygodniem Mózgu w Białymstoku. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są: Nieświadome procesy poznawcze.

Do obszaru problemowego należą między innymi takie zagadnienia jak: język, automatyzmy i intencjonalność, halucynacja, sztuczna inteligencja, sen oraz zaburzenia psychiczne. Pierwszy dzień konferencji będzie należał do zaproszonych ekspertów z polskiego środowiska kognitywistycznego, którzy wystąpią z wykładami związanymi z tematem przewodnim. Drugiego dnia konferencji studenci i doktoranci z polskich kognitywistycznych ośrodków badawczych będą mieli okazję do przedstawienia efektów swoich badań (prace teoretyczne i eksperymentalne) z różnorodnej tematyki interdyscyplinarnej wchodzącej w skład nauk o poznaniu.