IV Białostockie Forum Kognitywistyczne

 

Informacja ogólna || Szczegółowy harmonogram wydarzenia || Zgłoś udział czynny || 

Zaproszeni goście ||  Reszta informacji

 

 

 

 

Białostockie Forum Kognitywistyczne to konferencja naukowa stworzona z myślą zarówno o doświadczonych badaczach, jak i aktywnie działających naukowo studentach i doktorantach zajmujących się dyscyplinami wchodzącymi w skład szeroko rozumianej kognitywistyki: neuronaukami, psychologią poznawczą, filozofią umysłu, językoznawstwem, komunikacją i innymi.

Opis wydarzenia:

Jest to czwarta edycja konferencji naukowej Białostockie Forum Kognitywistyczne. W ramach projektu „Społeczne znaczenie filozofii i kognitywistyki” zostaną zorganizowane dwie edycje Białostockiego Forum Kognitywistycznego. Tematem IV BFK (maj 2022) będzie „Umysł i artefakty”. Podczas konferencji dyskutowane będą takie zagadnienia, jak rola narzędzi w procesach poznawczych, technologie kognitywne, interfejsy mózg-komputer, wzmacnianie percepcji za pomocą technologii VR/AR, neuroprotezy i cyborgizacja człowieka. Natomiast tematem V BFK (maj 2023) będą „Twórcze umysły”. W trakcie konferencji dyskutowane będą m.in. takie problemy, jak natura procesów twórczych, różnorodne formy twórczości czy rola wyobraźni w procesach twórczych. Celem Białostockiego Forum Kognitywistyczne jest prezentacja i dyskusja wyników badań prowadzonych przez polskich kognitywistów. Pierwszego dnia odbywają się otwarte wykłady zaproszonych gości, drugiego – sesja studencko-doktorancka.