Jak neuronauki mogą skorzystać z muzyki

Jak neuronauki mogą skorzystać z muzyki

22 października 2016 Off By Dagmara Wąchocka

Zrozumienie czynników mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie mózgu u muzyków może pomóc nauczycielom muzyki odblokować cały potencjał tkwiący w każdym uczniu – sugerują nowe badania opublikowane w Muziki: Journal of Music Research in Africa.

Inette Swart z North-West University w RPA pokazuje, jak wprowadzenie szkoleń z zakresu psychologii do systemu edukacji muzycznej mogłoby być korzystne, szczególnie dla tych uczniów, którzy doświadczyli traumatycznych wydarzeń.

Badania neuronaukowe wskazują, że prawa półkula mózgu, czyli miejsce, gdzie najwcześniej formuje się jaźń i osobowość, najbardziej oddziałuje na emocjonalne rozumienie muzyki. Prawa półkula jest również wrażliwsza i bardziej plastyczna, kiedy zachowuje traumatyczne doświadczenia z przeszłości.

Nauczyciele powinni uwzględnić rolę muzyki w życiu ucznia i używać jej jako zalety w strategii uczenia się – mówi Swart. Dla uczniów którzy odnieśli znaczącą traumę, szczególnie ważne jest aby zrozumieć,  jak muzyka dopełnia ich życie, co ich motywuje najlepiej i jak ich cele oraz motywy uczestniczące w muzyce mogą spowodować zmiany względem nauczycielskich oczekiwań.

Chociaż pamięć odnosząca się do muzyki została przyswojona przez wiele różnych ścieżek neuronalnych, przetwarzanie informacji angażuje również struktury w mózgu – zwłaszcza ciało migdałowate oraz hipokamp – które są zaangażowane w przetwarzanie doświadczeń lękowych. Kiedy neurony zaczynają razem gwałtownie się przemieszczać, tworzą połączenia zwiększające prawdopodobieństwo odebrania ich razem podczas przywoływania odpowiednich wspomnień. Proces ten odgrywa ważną rolę w zapamiętywaniu muzyki, a także ma wpływ na świadome rozdzielanie doświadczeń i wspomnień strachu z doświadczeniami uczenia się i wykonywania muzyki.

Aby zredukować możliwość występowania wzorca tremy scenicznej ujawniającego się u uczniów z traumatycznym przeżyciem, wykonywanie muzyki powinno wiązać się z oczekiwaniem pozytywnego doświadczenia – sugeruje Swart. Ci uczniowie, zanim wejdą na większą scenę, mogą czerpać korzyści ze sztuki tworzenia muzyki w środowisku, gdzie czują się względnie bezpiecznie.

Inette Swart podsumowuje: Muzyka ma wielki potencjał do dostarczania doświadczeń emocjonalnych o wartości terapeutycznej. Ułatwianie zmian neuronowych wymaga specyficznej wiedzy, podczas gdy intersubiektywne modele zachowań ludzkich, takie jak zaproponowany przez neuropsychoanalityka dr Allana Schore, pokazały już jasno, że podejmowane czynności i rozwój ludzki nigdy nie występują osobno. To najwyższy czas by ta wiedza przedostała się do świadomości społecznej.

Tłumaczenie: Dagmara Wąchocka
Źródło: Taylor & Francis
Oryginalne badanie: Otwarty dostęp; Inette Swart (2016): New developments in neuroscience can benefit the learning and performance of music, Muziki, DOI:10.1080/18125980.2016.1182386