Kontakt

Koło Naukowe Kognitywistów
knk.uwb@gmail.com
Facebook.com/knk.uwb

Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Plac NZS 1
15-403 Białystok