Spotkania z Kognitywistyką: Anita Pacholik-Żuromska i Ilona Kotlewska

Spotkania z Kognitywistyką: Anita Pacholik-Żuromska i Ilona Kotlewska

10 listopada 2016 Off By Damian Adamowicz

17 listopada w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki UwB (Plac Uniwersytecki 1) odbędą się kolejne Spotkania z Kognitywistyką (godz. 17:00, sala 108A).

Będziemy mieli okazję wysłuchać dwóch wystąpień naszych gości. Anita Pacholik-Żuromska opowie o Ekologicznych koncepcjach jaźni, a następnie Ilona Kotlewska przedstawi wykład pt. Neuronalne podłoże świadomości. Przedstawiamy sylwetki naszych prelegentek.

Anita_Pacholik-Żuromska

Anita Pacholik-Żuromska

Doktor nauk humanistycznych. Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMK. Germanista, filozof, kognitywista. Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem jej pracy doktorskiej były Konceptualne podstawy samowiedzy w świetle wybranych teorii pojęć.

Ilona_Kotlewska_a

Ilona Kotlewska

Neurobiolog, neuropsycholog. Aktualnie doktorantka Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania nad samoświadomością oparte o techniki neuroobrazowania (elektroencefalografia i funkcjonalny rezonans magnetyczny). Zajmuje się odkrywaniem tajników pracy mózgu, a jej specjalnością jest neurofizjologia. W ramach grantu badawczego realizuje projekt pt. Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą.

 

Zapowiada się kolejne inspirujące spotkanie.  Serdecznie zapraszamy!

 

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1357298417647867/

szk_17.11.2016