Spotkania z Kognitywistyką: Maciej Trojan i Adriana Schetz

19 maja w Instytucie Chemii UwB (Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1), w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, odbędą się kolejne Spotkania z Kognitywistyką (godz. 17:00, sala 2001).

Będziemy gościć dwóch prelegentów. Maciej Trojan przedstawi nam wykład pt. Mentalne podróże w czasie u innych gatunków zwierząt, a następnie Adriana Schetz odpowie na pytanie: Czy oprócz człowieka inne zwierzęta także są samoświadome? Przedstawiamy sylwetki naszych gości.

Maciej Trojan

Profesor nadzwyczajny i szef zakładu etologii i psychologii porównawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez ponad 20 lat (od 1993 roku) związany był z Zakładem Psychologii Zwierząt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego [1]. Wśród zainteresowań naukowych wymienia między innymi: psychologię porównawczą, etologię poznawczą, psychologię ewolucyjną oraz zagadnienia związane z procesami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorią umysłu, mentalnymi podróżami w czasie, kompetencjami numerycznymi u zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych [2]. O sobie mówi: Gdy ktoś mnie pyta, kim jestem z zawodu mówię, że jestem nauczycielem akademickim. Nie czuję się psychologiem w potocznym rozumieniu tego słowa, nie uważam się też za wyjątkowego badacza, aby mówić o sobie, że jestem naukowcem. Mam to szczęście, że pracuję wśród zwierząt i ze zwierzętami [3].

Adriana Schetz

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród zainteresowań badawczych wymienia między innymi filozofię umysłu, kognitywistykę, filozofię psychologii i szczególnie problem percepcji, świadomości i poznania zwierząt. Jest autorem publikacji Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji. [4]

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/2253818714842593/

Źródła:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=yKR5zQsvLdc
[2] http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-hab-Maciej-Trojan-prof-UMK
[3] http://maciejtrojan.natemat.pl/
[4] https://www.univie.ac.at/constructivism/journal/authors/adriana-schetz