Spotkania z Kognitywistyką: Napoleon Waszkiewicz i Konrad Talmont-Kamiński

15 grudnia w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki UwB (Plac Uniwersytecki 1) odbędą się przedświąteczne Spotkania z Kognitywistyką (godz. 17:00, sala 108A).

Grudniowe spotkanie będzie należeć do dwóch gości. Napoleon Waszkiewicz przedstawi wykład pt. Schizofrenia a funkcje poznawcze, a następnie Konrad Talmont-Kamiński opowie o Kognitywistyce religii. Prezentujemy sylwetki naszych prelegentów.

Napoleon Waszkiewicz

Napoleon Waszkiewicz

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie psychiatrii. Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W swojej działalności naukowej zajmował się między innymi problematyką schizofrenii w aspekcie zmian w neuroobrazowaniu, metabolicznych oraz hormonalnych.

Konrad Talmont-Kamiński

Konrad Talmont-Kamiński

Doktor habilitowany z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jego główne zainteresowania badawcze odnoszą się do psychologicznego ujęcia religii jako zjawiska kognitywnego.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1695796797398617/

Spotkania z kognitywistyką 15.12.2016