Spotkania z Kognitywistyką: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

20 października w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki UwB (Plac Uniwersytecki 1) odbędą się pierwsze w tym roku akademickim Spotkania z Kognitywistyką (godz. 17:00, sala 108A).

Naszym gościem będzie prof. dr hab. Grzegorz Króliczak z Instytutu Psychologii UAM, który wygłosi wykład pt. Neuronalne podłoże wyuczonych działań manualnych: intencje, uwaga, kontrola. Przedstawiamy sylwetkę naszego prelegenta.

Grzegorz Króliczak, UAM

Jest kierownikiem Laboratorium Badania Działania i Poznania na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat na UAM uzyskał w 2001 rozprawą Percepcja iluzyjna a percepcja normalna. Studium kognitywno-filozoficzne. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał m. in. jako stypendysta na University of Oxford (1995-96) i w University of Western Ontario w Kanadzie (1999-2005), gdzie uzyskał stopień kolejny doktorat – z neuronauk. Tam i w University of Oregon (2006-2010) kontynuował swoją działalność badawczą, po czym powrócił do Polski, gdzie do dziś pracuje w Instytucie Psychologii UAM. Habilitację w 2011 uzyskał rozprawą Podłoże neuronalne rzeczywistych i symulowanych czynności manualnych. Od 2012 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii UAM. W swojej pracy skupia się na prostych czynnościach ruchowych i ich podłożu neuronalnym.

Bez wątpienia będziemy mieli do czynienia ze znakomitym specjalistą w swojej dziedzinie. Trzeci sezon Spotkań z Kognitywistyką rozpoczyna się obiecująco!

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/136822596780310/

szk_20.10.2016