Spotkania z Kognitywistyką: Walter Żelazny i Andrew Schumann

27 kwietnia w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki UwB (Plac Uniwersytecki 1) odbędą się kolejne Spotkania z Kognitywistyką (godz. 17:00, sala 108A).

W pierwszej części spotkania Walter Żelazny wygłosi wykład pt. Język i mózg. W drugiej połowie Andrew Schumann opowie o Biologicznych inspiracjach sztucznej inteligencji. Przedstawiamy sylwetki naszych prelegentów.

Walter Żelazny

Profesor nadzwyczajny oraz szef Zakładu Antropologii Kulturowej w Instytucie Socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył językoznawstwo na Uniwersytecie Nancy II i studium doktoranckie z geografii społecznej na Uniwersytecie w Metzu. 23 lutego 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (w specjalnościach: socjologia grup etnicznych i socjologia polityki) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie pracy Mniejszości narodowe Francji. Problemowa monografia socjologiczna. 12 grudnia 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego (w specjalności socjologia narodu) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie pracy Etniczność – ład, konflikt, sprawiedliwość. Był profesorem na Wydziale Socjologiczno-Politologicznym Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, a także profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. [1]

Andrew Schumann

Doktor, kierownik Zakładu Kognitywistyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jako jeden z głównych wykonawców uczestniczył w projekcie Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould (http://www.phychip.eu/), w którym został stworzony biomorficzny komputer na bazie organizmu Physarum polycephalum. Ten komputer jest siecią aktynową spełniającą funkcje aktywnego nieliniowego transduktora informacji. Komputer na bazie Physarum polycephalum ma równoległe wejścia (optyczne, chemiczne i elektryczne) oraz wyjścia (elektryczne i optyczne). Kwestią zasadniczą w projektowaniu komputera na bazie Physarum jest to, że system ten nie jest deterministyczny i może zmieniać swoje przeszłe decyzje w poszukiwaniu żywności. Innymi słowy, plazmodium Physarum polycephalum zachowuje się rozumnie, ale niealgorytmicznie. To oznacza, że przy projektowaniu komputera na bazie plasmodium potrzebujemy matematyki bez aksjomatu regularności, tj. matematyki bez algorytmów konwencjonalnych. Dlatego dr Schumann zaproponował teorię gier kontekstowych jako przykład matematyki p-adycznej, która mogłaby być zastosowana w układaniu programów urządzeń biologicznych na bazie plazmodium. [2]

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/205405346629615/

Źródła:
[1] Wikipedia.org
[2] Własne prelegenta.