Trening w wirtualnej rzeczywistości poprawia umiejętności społeczne u dzieci z autyzmem

Mimo że większość dzieci z autyzmem wysoko funkcjonującym mają zdolności intelektualne powyżej średniej, często doświadczają trudności na tle społecznym. Deficyty związane z komunikacją społeczną i trudności w powstrzymywaniu myśli i kontroli emocji mogą prowadzić do społecznej izolacji i niskiej samooceny. Niemniej jednak niedawne badanie z Center for BrainHealth w The University of Texas w Dallas pokazuje, że nowy program treningowy wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości przynosi pozytywne rezultaty.

Osoby z autyzmem mogą być przytłoczone i niespokojne w sytuacjach społecznych – powiedział dr Nyaz Didehbani. Platforma treningowa bazująca na wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości tworzy bezpieczne miejsce dla uczestników, by mogli oni ćwiczyć w praktyce zachowanie w sytuacjach społecznych, bez uczucia strachu przed konsekwencjami.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie Computer in Human Behavior pokazują, że uczestnicy którzy ukończyli trening wykazywali wzrost umiejętności społeczno-poznawczych i potwierdzali polepszenie relacji towarzyskich. Testy neurokognitywne ukazały znaczący wzrost zdolności rozpoznawania emocji, rozumienia perspektywy innych ludzi oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Na potrzeby badań 30 młodych ludzi w wieku od 7 do 16 lat z wysoko funkcjonującym autyzmem zostało podzielonych na dwie grupy. Drużyny odbyły 10 jednogodzinnych sesji treningu w wirtualnej rzeczywistości przez okres pięciu tygodni. Uczestnicy nauczyli się strategii i ćwiczyli pewne sytuacje społeczne, takie jak spotkanie z kimś po raz pierwszy, odpowiadanie na zaczepki i zapraszanie innych na imprezę. Badani prowadzili interakcję z dwoma terapeutami poprzez wirtualne awatary. Pierwszy terapeuta służył jako trener wspierający instrukcjami i poradami. Drugi pełnił rolę partnera do konwersacji i udawał kolegę z klasy, zaczepnego łobuza, nauczyciela czy innych, zależnie od scenariusza przygotowanego na potrzeby gry.

To badanie oparte na wcześniejszych pracach jakie przeprowadziliśmy z dorosłymi dotkniętymi spektrum autystycznym dowodzi, że wirtualna rzeczywistość może być wyjątkowo obiecującą i motywującą platformą dla obu grup wiekowych – powiedziała Tandra Allen, przewodnicząca programu wirtualnych treningów. To było pierwsze badanie mające na celu powiązanie uczestników z celem rozwinięcia u nich umiejętności uczenia się życia w społeczeństwie. Zaobserwowaliśmy, że doświadczenia z konwersacji w świecie wirtualnym przyczyniają się do polepszenia budowania relacji w realnym życiu. Zauważyliśmy wielką poprawę w ich zdolności rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy, interpretacji emocji i oceny jakości przyjaźni.

To ekscytujące, że możemy obserwować zmiany zachodzące w tak różnorodnych aspektach jak rozpoznawanie emocji,  dokonywanie społecznej atrybucji i funkcje wykonawcze związane z rozumowaniem poprzez wykorzystanie wirtualnego świata – powiedział dr Daniel C. Krawczyk, profesor nadzwyczajny z neuronauk kognitywnych i psychologii kognitywnej w School of Behavioral and Brain Sciences w UTD. Rezultaty tych badań demonstrują, że kluczowe umiejętności społeczne mogą być rozwinięte poprzez użycie metody wirtualnego treningu.

Tłumaczenie: Damian Adamowicz
Źródło: Emily Bywaters – UT Dallas
Obrazek w nagłówku: Fig. 3 z oryginalnego badania. Przedstawia zrzut ekranu z sesji 5 w symulacji klasy. Osoba ma za zadanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Oryginalne badanie: Otwarty dostęp; Didehbani N., Allen T., Kandalaft M., Krawczyk D. C., Chapman S. (2016). Virtual Reality Social Cognition Training for children with high functioning autism. Computers in Human Behavior Volume 62, September 2016, Pages 703–711. doi:10.1016/j.chb.2016.04.033