Harmonogram wydarzenia

Informacja ogólna || Szczegółowy harmonogram wydarzenia || KOGNISTOK – Rejestracja || 

 

19 maja, sala 108A

10.00-11.00

Arkadiusz Gut (prof. UMK)O afektywno-kognitywnym ToM w nawiązaniu do strategii  narracyjnych i zdolności czytania. Czy z wiekiem nasze twórcze  kompetencje dedykowane mentalizacji ulegają osłabieniu?

 

11.00-12.00

Małgorzata Osowiecka (SWPS)Emocjonalna i poznawcza stymulacja kreatywności – podstawy teoretyczne i perspektywy badawcze

12.00-12.20 – PRZERWA KAWOWA

12.20-13.20

Piotr Kozak (UwB)Co ma wyobraźnia do kreatywności?

13.20-15.00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.00

Monika Dunin-Kozicka (KUL) Czy spostrzegamy afordancje wyobrażeniowe?

16.00-17.00

Pola Borkiewicz (vnLab PWSFTviT)(Nie)ludzkie procesy twórcze

17.00-18.00 – DYSKUSJA PANELOWA Wymiary kreatywności

 

 

20 maja – SESJA STUDENCKO-DOKTORANCKA (od godz. 10.00)