Artykuły

View All
30 września 2018 Off

Lewa i prawa półkula mózgu: fakty i mity

By Damian Adamowicz

Ręczność (ang. handedness) i asymetria mózgu są powszechnie traktowane jako unikalne dla człowieka i wiązane z uzupełniającymi się funkcjami, takimi jak specjalizacja lewopółkulowa dla języka i logicznego myślenia oraz specjalizacja prawopółkulowa dla kreatywności i intuicji. W rzeczywistości, asymetrie są szeroko...

4 czerwca 2018 Off

Dlaczego sportowcy wygrywają z kontuzjami

By Damian Adamowicz

Pomimo ograniczeń związanych z bolesnymi urazami, wielu sportowców kontynuuje rywalizację i wygrywa. Na przykład, obrońca Toronto Maple Leafs (kanadyjska drużyna...

26 maja 2018 Off

Neuronauka zachowań prospołecznych

By Damian Adamowicz

Pomaganie innym ludziom w potrzebie stanowi fundament naszego społeczeństwo. Intuicyjnie wierzymy, że pomagamy komuś, ponieważ odczuwamy empatycznie jego ból. Neuronauka...