II Letnia Szkoła Kognitywistyki: Twórczy umysł

II Letnia Szkoła Kognitywistyki: Twórczy umysł

31 maja 2018 Off By Damian Adamowicz

W dniach 5-8 września obędzie się druga edycja Letniej Szkoły Kognitywistycznej organizowanej przez Wydział Filozofii KUL i Instytut Filozofii UMCS. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest Twórczy umysł. Serdecznie polecamy i zapraszamy do udziału!

Letnia Szkoła Kognitywistyki organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. Podczas II Letniej Szkoły Kognitywistyki interesować nas będą szczególnie kreatywność, wyobraźnia i myślenie kontrfaktyczne (o możliwościach).

Ideą przewodnią II Szkoły jest przedstawienie stanu badań oraz kognitywistycznego ujęcia zjawisk związanych z kreatywnością, wyobraźnią (zwłaszcza — wyobraźnią twórczą, symulacyjną lub kombinacyjną) oraz myśleniem kontrfaktycznym. Kreatywność będziemy tutaj rozpatrywać głównie jako zdolność do myślenia lub przetwarzania informacji, w wyniku którego powstają nowe idee i rozwiązania problemów, oraz które może być domeną zarówno ludzi wybitnie twórczych, jak i — potencjalnie — dzieci, zwierząt oraz wybranych programów AI.

Więcej informacji oraz zgłaszanie chęci uczestnictwa czynnego i biernego: http://lsk.kul.pl/

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/207773403337601/