Spotkania z Kognitywistyką: dr Paweł Gładziejewski

Spotkania z Kognitywistyką: dr Paweł Gładziejewski

6 grudnia 2017 Off By Damian Adamowicz

Najbliższe Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 14 grudnia o godzinie 13.00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki. Naszym gościem będzie dr Paweł Gładziejewski z Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii UMK, który przedstawi wykład pt.:

“Ukryta racjonalność iluzji i błędów poznawczych”.

dr Paweł Gładziejewski

Dr Paweł Gładziejewski jest autorem – wyróżnionej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej – książki pt. “Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych”. Jest stypendystą Fulbrighta oraz kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez NCN dotyczącego kodowania predykcyjnego. W swoich zainteresowaniach badawczych dr Gładziejewski skupia się na problemach: reprezentacji umysłowych, wyjaśniania reprezentacyjnego, kodowania predykcyjnego, a także na mechanizmach percepcji. Łączy badania w zakresie kognitywistyki z epistemologiczną analizą procesów poznawczych.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/152488152143679/